Styrelsemöte 2013-2

Styrelsemöte 2 - 2013

Hölö Skärets Vägförening org nummer 9555721944

Styrelseledamöter: Helge Öen, Maria Elg, Jörgen Karlsson

Styrelsemöte nr 2  2013-11-25 – protokoll

Närvarande: Helge Öen, Jörgen Karlsson

Agenda

1. Öppning av styrelsemötet
2. Ekonomi
3. Övrigt

1. Öppning av styrelsemötet

Ordförande förklarade mötet öppnat. Syftet med mötet var att gå genom ekonomin, och planen för utskick av inbetalning av årets avgifter.

2. Ekonomi

Jörgen berättade hur han planerad utskick av anmaning av inbetalning per mail ( ej inbetalningsblanketter), med belopp per fastighet, och med beaktning på deltagande på årets städdagar - vår och höst.

Detta förutsätter att vi har alla mailadresser inne, detta måste kompletteras.

Han kunde också berätta att vi hade ca 10.000 på konto, mer än nog för att täcka utestående fakturering av levererad grus.

Han tänker fortsätta med befintlig konto samt plusgiro hos Nordea

3. Övrigt

Inget anfördes

 

Vid protokollet
Helge Öen