Styrelsemöte 2013-1

Styrelsemöte 1 - 2013

Hölö Skärets Vägförening org nummer 9555721944

Styrelseledamöter: Helge Öen, Maria Elg, Jörgen Karlsson

Styrelsemöte nr 1  20130916 – protokoll

Närvarande: Helge Öen, Maria Elg Jörgen Karlsson

Agenda

1. Öppning av styrelsemötet
2. Firmatecknare
3. Sammanslagning vägföreningarna sidovägarna

4. Företrädare för föreningen
5. Övrigt
6. Nästa styrelsemöte

1. Öppning av styrelsemötet

Ordförande förklarade mötet öppnat. Syftet med mötet var att gå genom och följa upp årsmötets beslut och uttalanden

2. Val av Firmatecknare

Ny kassör Jörgen karlsson (690110-5954) valde till ny firmatecknare och ersätter Ove Häll.

3. Företrädare för föreningen

Till företrädare för föreningen valdes Jörgen Karlsson 6901105954

4. Sammanslagning vägföreningarna sidovägarna Långholmen/ Skärtv Häll mfl

Styrelsen diskuterade för och nacdelar med att införliva de mindre vägarna i föreningen och beslutade att inte gå vidare med frågan

5. Övrigt

Inget anfördes

6. Nästa styrelsemöte

25 november kl 17.00

Vid protokollet
Helge Öen

 

Justeras

Maria Elg