Styrelsemöte 1 - 2012

Hölö Skärets Vägförening

Styrelsemöte nr 1  2012-11-17 - protokoll

Närvarande:

Helge Öen, Maria Elg
Frånvarande Ove Häll

Agenda

1. Öppning av styrelsemötet
2. Rör i dikena
3. Bildande av gemensam samfällighet
4. Övrigt
5. Nästa styrelsemöte

1. Öppning av styrelsemötet

Med 2 av styrelsens 3 medlemmar närvarande bestämdes att genomföra mötet.
Syftet med mltet var att gå genom och följa upp årsmötets beslut och uttalanden

2. Rör i dikena

(Att dokumenteras)

3. Bildande av gemensam samfällighet

(Att dokumenteras)

4. Övrigt

Inget anfördes

5. Nästa styrelsemöte

Inget nytt datum fastställdes, men borde ske i början av nästa år

Vid protokollet
Helge Öen