Årsmöte 2016

Hölo-Skärets Vägförening

 

Närvarande:

Swedborg, Lennerdahl, Johard, Eriksson, Karlsson, Zettergren, Häll, Nudel, Öen, Heed

Årsmötets öppnande
    - Val av mötets ordförande

       Helge Öen

    - Val av protokollförande

       Helge Öen

Årets verksamhetsberättelse

Städdagar i 2015 var 16/5 och 29/8.
Frammötet var stort, bara två enheter var frånvarande.

Årets redovisning

Intäkter totalt 2015 uppgick till 15 400:-
Kostnader 8 290:- för bl.a. grus, snöröjning

Årets resultat var därmed 7 110:-, utgående balans 43 800:-

Val av styrelse

Nuvarande återvaldes

Avgifter 2017

Avgifterna för kommande år fastställdes oförandrad från tidigare:

Per andel 50:- samt 500:-/fastighet

Städdagar  2017

29/4 kl. 10.00 och 26/8 kl.10.00
För att få större frihet kan man själv välja/anmäla dag men senast höststäddagen.

Nästa Årsmöte

26/8 2015 kl.12.00 - efter höststäddagen, ställe ej bestämd, kommer att meddelas senare

Inkomna och öppna förslag

Vägskyltar

Skyltar som klart visar "Skäretvägen" borde finnas vid inkörningen från Hölövägen.
Smutsiga vägskyltar borde tvättas.

Sjövistet

Ove Häll berättade om sjövistet vid Krysshamnsviken som verkar vara obekant för en del boende och besökande. Han visade upp en del dokument. Beslutades att lägga upp dessa på hemsidan. Föreslogs att sätta upp en informationsskylt vid sjövistet. Ove Häll informerar odrförande i Tomtägarföreningen Söderudd.