Årsmöte 2015, den 27.juni

Hölö-Skäret Vägförening

Årsmötet 2015 avhålldes Lördag 27.juni hos Elg kl.11-12

1. Årsmötets öppnande

Mötet öppnades och agendan kördes som föreslaget.

2. Årets verksamhetsberättelse

Inga kommentarer

3. Årets redovisning

Vi gick igenom ekonomin och ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.
I kassan finns 36.693,50 (årets vinst 13.192 kr)

4. Val av styrelse

Styrelsen omvaldes för 2016

5. Fastställelse av avgifter 2016

Samma avgifter som tidigare gäller för vägen.
Andelsavgiften sätts till 50 kr per andel
500 kr extra för alla för att bygga upp en buffert för framtida renovering
500 kr för uteblivet vägarbete ( om du arbetar med vägen på annan dag än någon av våra gemensamma dagar så meddela Jörgen Karlsson detta)

6. Fastställese av städdagar och årsmöte 2016

Vi glömde nya datum detta men här kommer förslag:
Nytt årsmöte 25/6 – 2016  plats bestämms senare

Städdagar 2016
14 maj
27 aug

7. Inkomna förslag

Ett mail kommer gå ut till alla där vi påminner om att hålla farten nere vägen.
Martin tar på sig att få fram lite nya skyltar som vi sätter upp på vår ”skylt” för vägföreningen.

8. Avslutning

 

 

 

Maria Elg vid protokollet

 

 

 Senast uppdaterat 2015-07-01