Årsmöte 2014

Hölo-Skärets Vägförening

 

Närvarande:

Grete Sabelström/Helge Öen, Jan Lennerdahl, Margrete Nudel, Gunilla Gonon-Sabelström
Barbro Zettergrenm Iwona Swedborg, Thonny/Britta Fernqvist

Årsmötets öppnande
    - Val av mötets ordförande

       Helge Öen

    - Val av protokollförande

       Britta Fernqvist

Årets verksamhetsberättelse

Städdagar i år 4/5 och 28/9

Årets redovisning

Intäkter totalt 2013 uppgick till 18 150:-
Kostnader 11 650:- för bl.a. grus, snöröjning

Val av styrelse

Nuvarande återvaldes

Avgifter 2014

Per andel 50:- samt 500:-/fastighet

Städdagar  2015

16/5 kl. 10.00 och 29/8 kl.10.00
För att få störee frihet kan man själv välja/anmäla dag men senast höststäddagen.

Nästa Årsmöte

27/6 2015 kl.11.00 hus Nudel