Årsmöte 2013

PROTOKOLL VÄGFÖRENINGSMÖTE 

20/7-2013 hos Susanne Heed

Vid protokollet: Anders Zettergren

 

Ordföranden öppnade mötet och konstaterade att endast 7 av 19 personer var närvarande.

Genomgång av tidigare protokoll

Janne informerade angående snöröjningen i vinter och konstaterade att vi nu inte har någon

”back up” om ex.vis traktorn skulle gå sönder, då den person som tidigare kunnat hjälpa oss inte längre är intresserad av detta.

Det har varit stora problem med röjning av sly o.d vid fastigheten Skäretvägen 2, Erlandsson, och

styrelsen kommer att kontakta berörd part för att finna en lösning.

Val av styrelse

Nuvarande styrelse kommer att vara oförändrad med undantag av att Ove utgår som kassör efter

många år och för vilka han skall ha ett stort tack, till ny kassör utsågs Jörgen Karlsson, Skäretvägen 17

Årsavgift

Vägavgiften kommer att vara oförändrad även för kommande period.

Inkomna förslag

Susanne Heed går igenom och kompletterar vår telefon och maillista, då vi fortfarande saknar en

hel del uppgifter trots tidigare påminnelser.

Ett förslag om att lägga in ett lösenord för att få tillgång till websidan antogs och detta kommer att

meddelas resp. fastighetsägare separat.

Beslut togs för besiktning gällande eventuell trädfällning längs vägen då vi i vintras hade problem med att ett antal träd och grenar fallit ner över denna, datum för detta meddelas separat.

Datum för kommande aktiviteter:

31/8 2013, besiktning av vägen

28/9 2013, höststädning, samling 10.00

10/5 2014, vårstädning

31/5 2014, årsmöte

27/9 2014, höststädning