Årsmöte 2011

Protokoll för Skäret Hölös Vägförening

 

Plats: Elg/Clason

Tid: 16/7 -2011

 

 

Närvarande:

Helge Öen; Maria Arvenäs , Maria Elg, Martin Clason, Owe Häll, Harry Nudel

 

 

Agenda:

1.Räkenskaperna

2.Vägunderhåll

3.Avgifter

4.Val av styrelse

5 Övriga beslut/Övrigt

6.Viktiga datum

 

Räkenskaperna:

 

Owe Häll redogjorde för räkenskaperna och det finns ca 10 000 kr kvar i kassan.

Maria Elg har granskat räkenskaperna och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Vägunderhåll:

 

Janne Lennerdahl har valt att inte vidare vara vägmästare.

Vägföreningen kommer att anlita Stavsnäs Entreprenad till vägunderhållet.

Som tidigare plogas vägen vid ca 10 cm nysnö.

 

Vi diskuterade även skicket på vägen och kommer lägga ner rör mellan Lennerdahl och Elg/Clason.

 

Avgifter:

 

Beslut togs att andelsavgiften för vägen kvarstår på 50 kr per andel.

 

Beslut togs att alla ska betala en extrainsättning till kassan på 500 kr nu i år. (2011)

Denna extrainsättning beror bla på fortsatt extremvintrar med mycket snö samt övriga räkningar som tex grus.

 

Beslut togs att höja avgiften för uteblivet vägarbete från 500 till 750 kr. Denna avgift börjar gälla 2012.

 

Följande förändringar kommer ske när vi fakturerar för uteblivet arbete.

Uteblivet vägarbete kommer fortsättningsvis faktureras samma år som det skulle ha utförts.

Nu i höst 2011 kommer vi att fakturera de som inte deltagit i vägarbetet 2010 samt 2011.

Det innebär 1000 kr för de som inte deltagit 2010 och 2011.

 

 

 

 

 

Val av styrelse:

Omval av samtliga sittande.

 

Ordförande: Helge Öen

Kassör: Owe Häll

Revisor: Maria Elg

 

 

Övriga beslut/Övrigt:

Mötet tog beslut om att vägmästarollen utgår.

 

På förra mötet togs beslut om att placera en eller flera stenar som hinder på ”stigen” mellan Söderuddsvägen och Skäretvägen för att få stopp på obehöriga 4-hjulingar.

 

Tyvärr har det blivit en hotbild mot våran dåvarande vägmästare p g a denna åtgärd. Styrelsen ser allvarligt på det inträffade och den hotbild som finns. Styrelsen äger och ansvarar för beslutet att placera ut stenarna där de är. Alla frågor ska hänvisas till styrelsen.

 

Vi ska få en hemsida för vägföreningen. Helge återkommer kring detta.

 

Viktiga datum och nästa möte.

 

Vägarbete hösten 2011 –17/9 kl 10:00

 

Vägarbete vår 2012 – 12/5 kl 10:00

 

Nästa möte 30/6 kl 15:00 hos familjen Nudel (skäretvägen 26)