Årsmöte 2010

Protokoll för Skäret Hölös Vägförening

 

Plats: Sabelströms

Tid: 18/7 – 2010

 

Närvarande:

Helge Öen/Grete Öen, Tonny Fernqvist, Janne Lennerdahl, Maria Elg/Martin Clason, Susanne Heed, Harry Nudel, Gunilla Gnon Sabelström, Owe Häll, Fullmakt för Persson

 

Agendan:

  1. Räkenskaperna
  2. Vägunderhåll (snöröjning/grus/väg skicket)
  3. Avgifter
  4. Val av styrelse
  5. Övriga beslut
  6. Viktiga datum

 

 

1. Räkenskaperna

 

Owe Häll redogjorde för räkenskaperna.

Det finns ca 7000 kr kvar i kassan. Det har varit en ovanligt dyr snöröjning i år.

 

Maria Elg har i egenskap av revisor granskat räkenskaperna och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen vilket mötet godkände.

 

 

2.Vägunderhåll

 

Snöröjning

Vägföreningen tog beslut att anlita Janne Lennerdahl för snöröjningen.

Vägen plogas vid ca 10 cm nysnö fram till Sabelströms grindar.

Det är bra om alla som kör vid den första nysnön ”packar” snön. Dvs kör inte i befintliga hjulspår – då får vi ett bra underlag för plogningen och gruset ligger kvar.

 

Janne reserverar sig för om traktorn går sönder eller om vi får en extrem vinter då snöröjningen kan utebli.

 

Owe Häll tog på sig att säga upp befintligt avtal med Ola Stockman.

Det kan bli aktuellt att anlita Ola Stockman vid enstaka tillfällen.

 

Grus

Janne beställer också mera grus till vägen som kommer att läggas ut på två platser efter vägen.

 

 

Väg skicket

Alla var överens om att vägen på vissa ställen är i dåligt skick. Vi behöver åtgärda den stora svackan i början på vägen samt vägen mellan Lennerdahl och Elg/Clason. Vi diskuterade rörnedläggningar och olika konstruktioner.

 

Helge fick uppdraget att undersöka vad som kan göras samt ett kostnadsförslag. Detta kommer presenteras på arbetsdagen den 11/9.

 

Hölöns vägförening leder ner mycket dagvatten som våra vägdiken inte mäktar med. Det har varit svårt att få någon dialog med den styrelsen. Eventuellt tar vi upp en dialog när vi vet mera kring kostnadsförlaget och åtgärder.

 

 

3. Avgifter

 

Beslut togs att andelsavgiften för vägen kvarstår på 50 kr per andel.

Beslut togs att det kostar 500 kr vid uteblivet vägarbete.

 

 

4. Val av styrelse

 

Omval av samtliga sittande:

Ordförande: Helge Öen

Kassör: Owe Häll

Revisor: Maria Elg

Vägmästare: Janne Lennerdahl

 

 

5 Övriga beslut   

 

För att få stopp på obehöriga 4-hjulingar som körs på vägen gav vägföreningen Janne Lennerdahl i uppdrag att placera en eller flera stenar som ”hinder” på stigen mellan Söderuddsvägen och Skäretvägen. Det ska gå att passera med cykel och barnvagn.

 

 

7. Viktiga datum

 

Vägarbete lördagen den 11/9 2010. Samling vid tavlan kl 10:00.

 

Vägarbete lördagen den 14/5 2011. Samling vid tavlan kl 10:00

 

Årligt vägmöte lördagen den 16/7 2011. Kl 13:00 hos fam Elg/Clason på Skäretvägen 12.

 

 

Vid pennan

Maria Elg