Underlag för Årsmötet 2015

Underlag för årsmötet 2015 , den 27.juni

 

2. Årets versamhetsberättelse

 Under året genomfördes som planerat 2 städdagar, alla med god uppslutning

Styrelsen har sedan förra årsmötet avhållit 1 styrelsemöte:

  • 2015 - 1 styrelsemöte juni

I detta mötet har vi  förberedat årsmötet.

Föreningen har en god ekonomi, samt aktiviteter huvudsakligen kopplat til städning vår och höst. Vi har fortfarande en oavklarat utestående fråga rörande vatten som kommer från områden ovanför Skäretvägen (östidan). Nästa steg är fortfarande en utredning om ansvarsfrågan, som styrelsen vil få klar under 2015.

3. Årets redovisning