Skäret-Hölö's Vägförening

Nyheter

Senaste nytt: 

Städdag Vår - 19.maj

Lördagen den 19.maj var det dags igen att jobba på vägen.
5 fastigheter mötte fram, och jobbade i huvudsak med att laga potthålen.

Det har varit en torr vår, så potthålen har inte blivit så många, och ej heller så stora

Nästa städdag blir till hösten 2018 - nämligen  lördagen den 25.augusti kl 10.

Hoppas att vi kan mobilisera betydligt flera fastigheter då uppgiften till hösten
blir att städa bort grenar och sly för att bättra framkomligheten längs vägen.

Diken behöver också eftersees i tillägg till potthålen.

Notera redan nu dagen!

Uppdaterad 2018-05-20

 

Årsmötet 2017

 Mötet hölls hos Sabelström/Öen, Skäretvägen 30

Lördag 26.augusti kl 12:00, direkt efter Städdag - Höst

Agenda

 1. Årsmötets öppnande
      - Val av mötets ordförande
      - Val av protokollförande
 2. Årets verksamhetsberättelse
 3. Årets redovisning
 4. Val av styrelse
 5. Avgifter 2018
 6. Innkomna och öppna förslag
  1. Utbättring/Reparation av vägen
  2. Fiberkabel
 7. Städdagar  2018
 8. Nästa Årsmöte 2018

Protokoll från Årsmötet finner du här

Uppdaterad 2017-08-29

 

Sophämtning:

Hämtdag tisdag ojämna veckor.